Welkom bij

Wereldwinkel Deventer

De Wereldwinkel in Deventer

Wereldwinkel Deventer is begonnen aan de Kleine Poot. Het pand werd in 1998  verruild voor de huidige stek aan de Nieuwstraat.

 

 

Hoewel de Wereldwinkel Deventer in de eerste plaats een mooie cadeauwinkel is, is bewustwording en de boodschap waarom we doen wat we doen nog altijd op de achtergrond aanwezig. De reden van ons bestaan is nog steeds het feit dat we ontwikkelingssamenwerking willen bedrijven. Eerlijke handel en de daarbij behorende producten zijn daarbij het 'voertuig'. Hoewel klanten meestal in de eerste plaats komen voor de producten, staan deze niet los van de boodschap. Als klanten ernaar vragen, vertellen we natuurlijk wel wat die boodschap is.

Belangrijk wapenfeit van de Wereldwinkels in ons land is dat zij samen met een aantal andere organisaties mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van eerlijke handel met als boegbeeld het Max Havelaar keurmerk voor levensmiddelen, waaronder koffie. In de loop van de jaren zijn er steeds meer eerlijke producten bij gekomen.

Maar gelukkig krijgen nu veel producenten in de derde wereld een eerlijke prijs voor hun producten  door de eerlijke handel die we bedrijven. Ze hoeven niet meer elke dag te sappelen maar verdienen een redelijke boterham. Ons belangrijkste doel op dit moment is vooral het steunen van de kleine producenten. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat zij economisch gezien op eigen benen kunnen staan. Onze medewerkers hebben allerlei verschillende achtergronden maar wat hen bindt, is de inzet voor de producent. We willen een eerlijker wereld en het begint bij eerlijke handel.

De producten zijn kwalitatief steeds beter geworden. Ze kunnen in de oven en bevatten geen giftige verfstoffen. Bovendien zijn ze gemaakt zonder inzet van kinderarbeid. Houten producten zijn afkomstig van producenten waarvoor een herplantplicht geldt. Vergeleken met de beginperiode zijn we ook steeds professioneler geworden. We hebben een eigen website en een eigen huisstijl. We zijn in feite een gewone winkel maar wel met een ideëele insteek en met de inzet van vele vrijwilligers.