Welkom bij

Wereldwinkel Deventer

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Deventer

 RSIN

 NL8017.32.086.B.01

 Vestigingsadres

 Nieuwstraat 56, 7411LM Deventer

 Telefoonnummer

 0570-672065/0570-862599

 E-mail adres

info@wereldwinkeldeventer.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Deventer bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Deventer is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Deventer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur bestond in 2016 uit

Rick Dekkers voorzitter (tot oktober daarna vacante functie)

Frans Kapsenberg penningmeester

Charles Plant secretaris

Deze personen zijn met genoemde functies als bestuurder van de Stichting Wereldwinkel Deventer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast is Herma Evers vanaf maart 2016 als adviseur aan het bestuur verbonden.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag 2016

De omzet over 2016 bedroeg € 101.000 tegen € 48.000 over het jaar 2015. Door de hogere omzet is het financieel resultaat over 2016 beter dan over 2015 echter ook nu is een verlies geleden. Het bestuur heeft daarom voor 2017 bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd welke met name vanaf het jaar 2018 effect zullen hebben op het financieel resultaat.

 

Financiële gegevens 

Balans per 31 december 2016

   
     
Activa     €  
Voorraad 19.387  
Banken 41.757  
Kas      819  
Leningen   4.523  
Debiteuren   1.800  
Overige vorderingen

  3.590

 
Totaal 71.876  
     
Passiva    
Eigen vermogen 64.145  
Crediteuren   3.858  
Af te dragen BTW

  2.208

 

Overige schulden

Totaal

  1.665

71.876

 
     

Verlies en winstrekening       

   €   %
Omzet 101.319 100,0
Inkoopwaarde   75.633   74,6
Brutowinst   25.686   25,4
Overige inkomsten     1.266  
Kosten   27.678  
Resultaat                                       -/-       726  

 

Toelichting

De hoogste kosten in 2016 waren:
Huur                                              € 3.880
Energiekosten                                 - 1.628
Fee landelijke vereniging                - 3.529
loonkosten                                      - 5.537