Welkom bij

Wereldwinkel Deventer

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Deventer

 RSIN

 NL8017.32.086.B.01

 Vestigingsadres

 Nieuwstraat 56, 7411LM Deventer

 Telefoonnummer

 0570-672065/06 46815795

 E-mail adres

info@wereldwinkeldeventer.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Deventer bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Deventer is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 200 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Deventer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade producten zowel food als non-food;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestond in 2023 uit

- Charles Plant

- Hannie Stolze 

Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.

Verslag 2023

De omzet excl. omzetbelasting over 2023 bedroeg € 55.411 tegen € 51.946 over 2022.  Met een positief resultaat over 2023 van € 546 als gevolg. 

De Wereldwinkel Deventer is een volledig zelfstandige organisatie in de vorm van een Stichting.   

Financiële gegevens 

Balans per 31 december 2023

   
Activa        €

 

 

Vaste activa 

Voorraad

    522 

10.500

 
Banken/Kas  39.402  

 

Overige vorderingen

Vorraad cadeaubonnen

 

Totaal  € 50.922.

     323

     175

     

 

 

Passiva

Eigen vermogen

    

 49.997

 
Af te dragen omzetbelasting       379

 

 

Resultaat 2023  € 546

Totaal  € 50.922. 

 

Verlies winstrekening  2023    

    
Omzet  55.412 100,0
Inkoopwaarde  41.854   75,6
Brutowinst  14.558   24,4
               
Kosten   13.012   23,5
Resultaat             positief                                546     0.9