Welkom bij

Wereldwinkel Deventer

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Deventer

 RSIN

 NL8017.32.086.B.01

 Vestigingsadres

 Nieuwstraat 56, 7411LM Deventer

 Telefoonnummer

 0570-672065/0570-862599

 E-mail adres

info@wereldwinkeldeventer.nl

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Deventer bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Deventer is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 200 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Deventer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade producten zowel food als non-food;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestond in 2022 uit

- Charles Plant

- Hannie Stolze 

Bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.

Verslag 2022

De omzet over 2022 bedroeg € 51.946 tegen € 40.895 over 2021. Hogere energiekosten hebben zwaar gedrukt op het behaalde financieel resultaat. Een verlies over 2022 van € 542 is het resultaat. 

De Wereldwinkel Deventer is een volledig zelfstandige organisatie in de vorm van een Stichting.   

Financiële gegevens 

Balans per 31 december 2022

   
Activa        €  
Voorraad  13.000  
Banken/Kas  35.795  

 

Overige vorderingen

Vorraad cadeaubonnen

Te vorderen omzetbelasting

Totaal  € 49.581

     323

     130

     333

 

 

Passiva

Eigen vermogen

    

49.581

 
     

Verlies winstrekening  2022    

   €   %
Omzet  51.946 100,0
Inkoopwaarde  40.227   77,4
Brutowinst  11.719   22,6
               
Kosten    12.261   23,6
Resultaat             verlies                                 542     1,0