Welkom bij

Wereldwinkel Deventer

De Wereldwinkel in Deventer

Hoewel de Wereldwinkel Deventer in de eerste plaats een cadeauwinkel is, is bewustwording en de boodschap waarom we doen wat we doen nog altijd op de achtergrond aanwezig. De reden van ons bestaan is nog steeds het feit dat we ontwikkelingssamenwerking willen bedrijven. Eerlijke handel en de daarbij behorende producten zijn daarbij het 'voertuig'. Hoewel klanten meestal in de eerste plaats komen voor de producten, staan deze niet los van de boodschap. Als klanten ernaar vragen, vertellen we natuurlijk wel wat die boodschap is.

Belangrijk wapenfeit van de Wereldwinkels in ons land is dat zij samen met een aantal andere organisaties mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van eerlijke handel met als boegbeeld het Max Havelaar keurmerk voor levensmiddelen, waaronder koffie. In de loop van de jaren zijn er steeds meer eerlijke producten bij gekomen.

Gelukkig krijgen nu veel producenten in de derde wereld een eerlijke prijs voor hun producten mede door onze winkel. Ze hoeven niet meer elke dag te sappelen maar verdienen een redelijke boterham. Ons belangrijkste doel op dit moment is vooral het steunen van kleine producenten. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat zij economisch gezien op eigen benen kunnen staan. Onze medewerkers in de winkel hebben verschillende achtergronden maar wat ons bindt, is de inzet voor de producent. Wij willen een eerlijke wereld en dat begint bij eerlijke handel.

Regelmatig geeft de Wereldwinkel Deventer een gift aan een instelling die actief is in de Derde Wereld. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of zorg. 

In 2023 kregen de stichting Faso, Mercy Ships Holland en de stichting FAFA ieder een gift van € 1.000 van onze winkel.

In het voorjaar van 2024 heeft de Stichting Diba van ons een gift ontvangen van € 1.000.